Cenník

BOZP – bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Druh školenia Cena za osobu Termín opakovania
Vstupné, opakované školenie z predpisov BOZP 15,- € 1x 24 mesiacov
Školenie pre práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou (nad 1,5m) 20,- € 1x 24 mesiacov
Školenie vodičov služobných vozidiel (vodiči referenti) 15,- € 1x 24 mesiacov
Vypracovanie dokumentácie BOZP 180,- € Jednorázovo
Koordinátor bezpečnosti Individuálne

OPP – požiarna ochrana

Druh školenia Cena za osobu Termín opakovania
Vstupné, opakované školenie z predpisov OPP 10,- € 1x 24 mesiacov
Školenia požiarných hliadok 10,- € 1x 12 mesiacov
Vypracovanie dokumentácie OPP 120,- € Jednorázovo

Prepravné náklady, 0,33 € / km.

Ceny sú uvedené s DPH.

Ceny je možné upraviť na základe počtu školených osôb.