Naša spoločnosť sa zaoberá poskytovaním služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj požiarnou ochranou a pracovnou zdravotnou službou.

V dnešnej dobe, kedy sa kladie obvzlášť veľký dôraz na bezpečnosť zamestnancov a keďže to vyplýva aj priamo zo zákona vstupujeme na trh s cieľom pomôcť zamestnávateľom, ktorý na to nemajú čas alebo nemajú potrebné kapacity, aby sa touto oblasťou podrobnejšie zaoberali.

0
Vyškolených ľudí
0
Úspešne dodaných projektov
0
Zazmluvnených zákazníkov